B Vairavimo kategorija

B vairavimo kategorija – tai vairavimo kategorija kuri apibūdina automobilius esančius ne didesnės nei 3,5t, galinčios vežti ne daugiau nei 8 keleivius.

Toks automobilis gali būti sujungtas su priekaba kurios masė neviršija 0,75t, o visa junginio masė neturi viršyti 4,25t.

Vairuoti B kategorijos automobilį, asmuo gali nuo 18 metų.

Plačiau apie visas vairavimo kategorijas →

Planuojate važinėtis kartu su priekaba? Plačiau apie BE kategoriją →

Dokumentai kurių reikia praktiniam egzaminui

[toc]

Gavus teigiamą rezultatą iš B kategorijos teorinio egzamino VĮ “Regitra”; asmuo įgauna teisę registruotis į šios kategorijos praktinį egzaminą. Užsiregistravus į egzaminą, rekomenduojama į jį nevėluoti ir atvykti bent jau 20-30 min anksčiau.

Papildomas laikas leis susitvarkyti visus dokumentus, sumokėti mokestį už laikymą ir dar liks laiko susikaupti prieš egzaminą. Praleidus ar pavėlavus į egzaminą, kitą registraciją bus galima atlikti tik po mėnesio.

Laikyti praktinį B vairavimo kategorijos egzaminą be būtiniausių dokumentų – draudžiama.

Todėl, visi kandidatai testo dieną privalo turėti:

 • Vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimas – privalote pateikti pažymėjimą dėl sėkmingai baigtų B kategorijos mokymo kursų (galioja 1 metus pabaigus).
 • Tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas ir t.t)
 • Galiojantis vairuotojo pažymėjimas – tik jeigu turite išsilaikę iš anksčiau.
 • Pirmosios pagalbos kurso atestatas – dokumentas kuris liudija, jog asmuo išklausė privalomąjį pirmosios pagalbos kursą ir turi pakankamai sveikatos žinių vairuoti TP.
 • Medicinė pažyma – vairuotojo sveikatos būklės įvertinimas, kuris įrodo jos jis gali vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Bendros gairės B kategorijos egzaminui

Prieš pradedant laikyti praktikos egzaminą, kiekvienas kandidatas turi teisę išbandyti automobilį kuris jam buvo paskirtas “Regitros” ir susipažinti su jo valdymu.
Laikančiajam leidžiama pajudėti ir sustoti, susipažinti kaip jungiami žibintai, įspėjamieji signalai ir veikia automobilio pavaros.

Prieš pradedant praktinio vairavimo egzaminą – laikančiąjam atsitiktiniu būdu yra pateikiami trys klausimai apie automobilio “vidų”. Kiekvienas neatsakytas klausimas yra įskaitomas kaip nekritinė klaida egzamino protokole.

B Kategorijos pratimai

Kaip žinia, pratimų vairavimo aikštelėje “Regitra” daugiau daryti nebeprašo. Visas egzaminas dabar persikėlė į gatvę, todėl kandidatų ypatumai yra testuojami realiomis eismo sąlygomis.

Pagrindiniai pratimai kuriuos reikia atlikti laikantiesiems:

1. Apsisukimas ribotame plote

Paaiškinimas:

Egzaminuotojas paprašys jūsų atlikti šį pratimą važiuojant gatvėje. Vietą kur atliksite pratimą galite pasirinkti patys, svarbiausia, žinoma, jog vieta būtų atskirta brūkšninėmis linijomis.

Atliekant pratimą būtinai apsižiūrėkite ar aplinkui kliūčių. Jei matote tiek už jūsų, tiek priešinga kelio puse važiuojančius automobilius sustokite dešinėje ir praleiskite visus.

Kuomet kliūčių nebebus, pradėkite pratimą kairio posūkio įjungimu ir pilnai susukę vairą važiuokite neskubėdami iki šaligatvio. Užvažiuoti ant šaligatvio, todėl priartėkite atsargiai, stebėdami vaizdą per savo priekinį stiklą ir šoninį veidrodėlį.

Kitas žingsnis, įjungus atbulinę pavarą – apsižvalgyti pro galinį langą ir šoninius veidrodėlius bei įsitikinti, jog šalia nėra kliūčių ar eismo dalyvių. Tuomet, pilnai susukus vairą į dešinę judėti atbulomis iki šaligatvio, važiuodami orientuojamės veidrodėliais ir langais, kad įvertinti privažiavimo atstumą.

Privažiavus, įjungiama pirma pavara ir kairys posūkis, apsižiūrima ar nėra kliūčių ir susukus vairą pilnai į kairę nuvažiuojama gatve. Pratimas atliktas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos atliekant šį pratimą:

 • Apsisukant kertama ištisinė linija
 • Ratais užvažiuojama ant šaligatvio
 • Ratais ar bamperiu atsitrenkiama į šaligatvį
 • Nepraleidžiamos kliūtys, sukeliama avarinė situacija

2. Įvažiavimas į T formos sankryžą

Paaiškinimas:

Kuomet bus aišku į kurią vietą teks įvažiuoti, tuomet prieš įvažiavimą įjunkite laisvą pavarą ir dešinį posūkį. Anksčiau to daryti nereikia, kadangi galite suklaidinti kitus eismo dalyvius.

Pravažiuokite įvažiavimą tiek, kad per savo dešinį veidrodėlį matytumėte savo įvažiavimą ir šalia esantį šaligatvį. Jeigu būtina, galite susireguliuoti veidrodėlius prieš atliekant šį pratimą. To neatlikus bus labai sunku nustatyti važiavimo atstumus.

Kitas žingsnis – žvilgtelėti per kairį veidrodėlį ir įsitikinti ar neatvažiuoja kitos transporto priemonės. Jei kelias laivas, tuomet jungiate atbulinę pavarą, pažvelgiate per galinį langą ir lėta važiuojate.

Įvažiuojant į įvažiavimą, vėl pažvelgiate į galinį langą ir įsitikinate ar neatsirado kliūčių ir kelias laisvas. Tuomet važiuojate taip, jog automobilis liktų tiesiai ir savo juostoje. Įvažiavus pavažiuosite dar 5 metrus nuo posūkio.

Pratimas baigtas.

Tada egzaminuotojas pasakys kur važiuosite toliau ir vykstate nurodyta kryptimi.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos atliekant šį pratimą:

 • Užvažiavimas ant šaligatvio
 • Per didelis atsitraukimas nuo šaligatvio
 • Išvažiavimas į prieš eismą arba į kitą pusę
 • Įjungus atbulinę pavarą, nepažvelgiame per galinį langą.

3. Automobilio parkavimas

Praktinio egzamino metu reikia atlikti tik vieną parkavimą kuris jums automatiškai yra parenkamas sistemos, registruojantis į egzaminą. Dažniausiai egzaminuotojas jūsų paprašys tą parkavimą atlikti šalia kito automobilio (kliūties).

Parkavimas statmenai (90°)

Paaiškinimas:

Šio pratimo tikslas – pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą važiuojant atbuline eiga statmenai šaligatvio kraštui nejungiant atbulinės pavaros daugiau nei 2 kartus.

Kaip pavyzdį paimkime parkavimąsi statmenai tarp dviejų automobilių (kliūčių).

Kai surandate vietą kurioje parkuositės įjunkite dešinį posūkio signalą, tam, kad gale esantys automobiliai žinotų, jog jūs planuojate pradėti parkavimosi manevrą.

Pravažiuodami vietą kurioje ruošiatės parkuotis, sustokite maždaug taip, jog jūsų automobilio galas būtų sulig paskutiniu automobiliu. Tuomet jungiame galinę pavarą, pažvelgiame per galinį stiklą ar nėra klūčių ir susukę pilnai į dešinę vairą judame atbulai.

Artėdami link stovėjimo vietos stebiame dešinį veidrodėlį arnekliūdysime jau stovinčios mašinos ir ar turėsime pakankamą tarpą nuo stovėjimo linijos. Jei matote, jog viskas gerai, kai automobilis bus lygiagrečiai, ištiesinsite vairą ir tiesiais ratais įvažiuosite į stovėjimo vietą.

Svarbu žinoti, jog automobilis neturi būti per daug išlindęs bei nebūti per arti šaligatvio borto. Kuomet baigsite pratimą, įjunkite laisvą pavarą ir užtraukite stovėjimo stabdį. Tuomet aiškiai pasakykite frazę egzaminuotojui, jog pratimas baigtas.

Dažniausios pratimo klaidos:

 • Netinkamos padėties pasirinkimas ir įvažiavimas per arti stovėjimo linijos
 • Važiavimas atbulai prieš tai nepasižiūrint prieš tai į galą
 • Netinkamas vairavimo sukimas arba per didelis sukimas automobiliui stovint
 • Pastačius automobilį jis stovi nelygiagrečiai linijoms ar gairelėms
 • Nesugebama pastatyti automobilio tris kartus įjungiant atbulinę pavarą (Kritinė Klaida).

Parkavimas įstrižai (60°)

Paaiškinimas:

Šio pratimo tikslas – pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą važiuojant atbuline eiga įstrižai šaligatvio kraštui nejungiant atbulinės pavaros daugiau nei 2 kartus.

Kaip pavyzdį paimsime dažniausiai pasitaikantį atbulą įstrižą parkavimą.

Čia eiga – panaši. Lėtai pravažiuojame automobiliu tą vietą kurioje ruošiamės parkuotis ir įsijungę dešinį posūkio signalą. Sustojame taip, jog automobilio galinis dešinės pusės žibintas būtų lygiagrečiai su dešinė mūsų įvažiuojamos stovėjimo vietos linija, kaip parodyta paveikslėlyje.

Apsižvalgome per abu per abu veidrodėlius, pažvelgiame per galinį langą ir įmušę atbulinę pavarą lėtai pradedame judėti. Pradėjus judėti pilnai susukame vairą į dešinę ir važiuojame periodiškai žvalgydamiesi per abu veidrodėlius.

Kuomet per kairįjį veidrodėlį pamatysime kairiąją stovėjimo vietos liniją, tiesiname vairą ir įvažiuojame. Sustojus įjungiame laisvą eigą ir užtraukiame rankinį stabdį.

Informuojame egzaminuotoją žodžiu jog pratimas baigtas.

Dažniausios klaidos parkuojantis įstrižai:

 • Netinkama padėtis prieš pradedant važiavimo manevrą į stovėjimo vietą (per arti arba toli nuo gairelių).
 • Tinkamai nepasižiūrima prieš pradedant atbulinio važiavimo manevrus
 • Per daug susukamas vairas kuomet automobilis stovi
 • Atlikus pratimą automobilis: stovi nelygiagrečiai, netinkamu atstumu ar įvyko eismo įvykis.

Parkavimas lygiagrečiai (Paralelinis)

Paaiškinimas:

Šio pratimo tikslas – pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą važiuojant atbuline eiga lygiagrečiai šaligatvio kraštui nejungiant atbulinės pavaros daugiau nei 2 kartus.

Šiuo atveju vėl sekame tais pačiais saugumo principais kaip ir prieš tai buvusiuose parkavimo pratimuose. Privažiavus šalia priekinio automobilio sustojame maždaug taip, jog jo galas būtų sulig mūsų galinio lango viduriu.

Tuomet, apsižvalgome per abu veidrodėlius ar nėra kliūčių. Jei jų nėra, jungiame dešinį posūkį, atbulinę pavarą ir pažvelgę per galinį langą pradedame judėti. Vos pajudėję, pilnai susukame vairą į dešinę ir važiuojame.

Stebime kairįjį veidrodėlį. Kuomet per jį pilnai “išlenda” galinis automobilis, tiesiname vairą. Riedant tiesia eiga, pradedame stebėti dešinį veidrodį.

Tuo metu kai mūsų automobilio dešinysis veidrodėlis bus sulig priekinio automobilio kairiu galiniu žibintu, pilnai susukame vairą į kairė ir toliau važiuojame stebėdami dešinį veidrodėlį.

Kuomet esame lygiagrečiai su borteliu, tiesiname vairą ir sustojame.

Pratimas užbaigtas.

Dažniausiai daromos klaidos

 • Netinkama padėtis pradedant statyti automobilį
 • Nepažvelgiama per galinį langą prieš važiuojant atbuline eiga
 • Per didelis vairo sukimas kuomet TP nejuda
 • Automobilis pastačius yra nelygiagretus, paliekami per maži tarpai iki kliūčių arba egzaminuojamasis sukelia eismo įvykį.