Reklama

Reklamos galimybės

Portalas Kelias.NET bendradarbiauja su reklamos agentūromis ir kitomis suinteresuotomis įmonėmis.

Portale yra tokios reklamos galimybės:

  • Banerių talpinimas
  • Reklaminių straipsnių talpinimas

Kaip patalpinti reklamą?

Kreipkitės nurodytais kontaktais →

Straipsnių talpinimo taisyklės:

Straipsniai turi būti informatyvūs ir naudingi portalo skaitytojams, parašyti taisyklinga lietuvių kalba. Informaciniai arba reklaminiai straipsniai turi būti susiję su pagrindine portalo tematika.

Informacijos talpinimo užsakovas pilnai atsako už pateiktos medžiagos turinį ir atitikimą galiojantiems LR teisės aktams.

Portalo redakcija pasilieka teisę redaguoti arba adaptuoti pateiktą turinį savo nuožiūra, atsižvelgiant į portalo Kelias.NET interesus be papildomo užsakovo informavimo.