Klausimai “Regitroje” prieš praktikos egzaminą. Kaip nesusimauti pradžioje?

Pratikos egzaminas “Regitroje” – paskutinis žingsnis iki vairuotojo pažymėjimo.

Kaip žinia, egzamino metu negalime viršyti 9 nekritinių klaidų ribos. Suklydus daugiau kartų, į protokolą yra įrašoma kritinė klaida ir egzaminas nėra išlaikomas.

Šis straipsnis – apie klausimus prieš praktikos egzaminą.

Kaip žinia, kiekvienas kandidatas privalo atsakyti į 3 kompiuterio išrinktus klausimus apie automobilio “vidų” t.y. prietaisų priežiūrą, techninę būklę ir t.t.

Neatsakius – gaunamos 3 nekritinės klaidos į egzamino protokolą.

Klausimai apie automobilį prieš praktikos egzaminą “Regitroje”

Žemiau pateikiame visus 20 iš galimų klausimų prieš praktikos egzaminą ir atsakymus į juos.

Apsunkinti savo išlaikymo šansų nenori niekas, todėl geriau – tinkamai pasiruošti ir parodyti savo žinias.

Kur patikrinsite automobilio alyvos lygį variklyje?

Atsakymas: po variklio gaubtu rasime bakelį su “piltuvėlio” simboliu ant kamštelio. Tai ir bus mūsų alyvos bakelis.

Kaip patikrinti ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas?

Atsakymas: Esant šaltam varikliui, prieš tai jo neužvedus, automobiliui stovint lygioje vietoje ištraukiame matuoklę, ją nuvalome, vėl įstatome ir vėl ištraukiame.

Alyvos neturi būti žemiau MIN žymos ir aukščiau MAX žymos.

Kaip tikrinsite ar veikia vairo stiprintuvas?

Atsakymas: Pagal jo pasukimo sunkumą. Jei stovint neužvestam automobiliui vairas sunkiai sukasi, o užvedus automobilį vairas sukasi lengvai – stiprintuvas veikia, jei abiejais atvejais sunkiai – vadinasi stiprintuvas neveikia.

Kur tikrinsite aušinimo skysčio lygį variklio sistemoje?

Atsakymas: Patikrinsime plėtimosi bakelį po gaubtu, ten ir tikrinsime lygį.

Kaip patikrinsite ar aušinimo skysčio lygis pakankamas?

Atsakymas: Skysčio išsiplėtimo bakelyje pamatysime MIN ir MAX žymas. Aušinimo skysčio neturėtų būti virš MAX ribos ir žymiau MIN ribos.

Kaip tikrinsite stovėjimo stabdžio veikimą?

Atsakymas: Užtraukus rankinį stabdį jungiame pirmą pavarą ir lėtai judame, jei yra pasipriešinimas, vadinasi stovėjimo stabdis veikia.

Kur galime rasite langų plovimo skysčio talpą?

Atsakymas: Po variklio gaubtu rasime bakelį su vandens srove bėgančia ant stiklo.

Kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį?

Atsakymas: Pagal žymas MIN ir MAX esančias ant langų plovimo skysčio bakelio. Jos gali būti būti arba sugraduotos ant bakelio arba ant matuoklės įstatytos į bakelį.

Jei skystis pasibaigia – apie tai gali pranešti signalinė lemputė, jei jos nėra, reikia tikrinti apžvalgos būdu, pagal srovės stiprumą.

Esant stipriai srovei – skysčio lygis yra pakankamas, jei silpna – jo trūksta. Jam nebėgant arba skystis pasibaigęs arba sutrikusi purškimo sistema.

Kaip patikrinsite ar veikia įspėjamasis garso signalas automobilyje?

Atsakymas: Paspaudus turime jį išgirsti.

Kur rasite stabdžio skysčio rezervuarą?

Atsakymas: Stabdžio skysčio rezervuarą rasime po variklio gaubtu, tiesiogiai priešais stabdžių paminą.

Kaip patikrinsite stabdžio skysčio lygį pakankamumą?

Atsakymas: Stabdžių skysčio lygis sistemoje turėtų būti maždaug per vidurį tarp žymų MIN ir MAX. Atitinkamai neviršyti vienos ar kitos.

Kaip patikrinsite įspėjamųjų posūkių signalų veikimą?

Atsakymas: įjungiame degimą ir posūkio signalą. Apžvalgos būdu įsitikiname, kad visos tam tikros pusės lemputės veikia tinkamai.

Jei rodyklės signalai mirksi neritmiškai arba per greitai, vadinasi perdegė kažkuri iš lempučių. Gedimui įvykus vairuojant automobilį – rodome posūkio signalus ranka iki kol pašalinsime gedimą.

Kaip tikrinsite ar veikia įspėjamieji stabdžių signalai?

Atsakymas: Ant stabdžių paminos uždėjus sunkų daiktą, turime išvysti įspėjamuosius stabdžių signalus. Išlipus apžiūrime ir viskas veikia tinkamai.

Kaip tikrinsite darbinių stabdžių veikimą?

Atsakymas: Tikrinsime esant neužvestam varikliui. Kiekvieną kart nuspaudus paminą jos eigą turėtų sumažėti trečdaliu, jei ji spaudžiasi iki galo – stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

Kaip tikrinsite ar veikia visi automobilio žibintai?

Atsakymas: kiekvieną kartą pasukus šviesų svirtį tikriname jų veikimą apžvalgos būdu. Automobilyje tinkamai privalo veikti gabaritiniai, artimieji ir tolimieji žibintai.

Kaip patikrinsime ar ieškosime informacijos apie rekomenduojamą slėgį padangose?

Atsakymas: Informaciją apie rekomenduojamą slėgį rasime degalų pylimo dangtelį, arba kituose modeliuose, atidarus šonines automobilio dureles, arba ant statramsčio.

Kaip patikrinsite oro slėgį padangose?

Atsakymas: Naudosime manometrą (oro slėgio matuoklį). Atsukę padangos dangtelį, prietaisą įstatysime į ventilį ir palaikę kelias sekundes atleisime. Manometro rodmenys parodys koks slėgis yra padangose.

Kaip patikrinsite padangos rašto gylį, ar jis pakankamas saugiai važiuoti automobiliu?

Atsakymas: Protektoriaus gylį galime nustatyti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Vasarą protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei 1,6mm, žiemą – 3 mm.

Kaip patikrinsite automobilio padangų būklę?

Atsakymas: Apžvalgos būdu apžiūrėsime kiekvieną padangą ar jos: neturi atplaišų, įtrūkimų, yra nesusidėvėjusios. Pačios padangos turi būti – vienodo dydžio, rašto, sezoniškumo.

Kaip patikrinsime ar veikia avarinė automobilio signalizacija?

Atsakymas: Apžvalgos būdu. Ritmingai mirksinčiosskydelio lemputės bei lemputės lauke, rodo jog avariniai signalai veikia tinkamai.