20 klausimų prieš vairavimo egzaminą “Regitroje”. Ką reikia žinoti?

Pratikos egzaminas “Regitroje” – paskutinis žingsnis iki vairuotojo pažymėjimo.

Kaip žinia, egzamino metu negalime viršyti 9 nekritinių klaidų ribos. Suklydus daugiau kartų, į protokolą yra įrašoma kritinė klaida ir egzaminas nėra išlaikomas.

Šis straipsnis aptars 20 klausimų prieš vairavimo egzaminą Regitroje.

Kaip žinia, kiekvienas kandidatas privalo atsakyti į 3 kompiuterio išrinktus klausimus apie automobilio “vidų” t.y. prietaisų priežiūrą, techninę būklę ir t.t.

Neatsakius – gaunamos 3 nekritinės klaidos į egzamino protokolą.

Klausimai apie automobilį prieš praktikos egzaminą “Regitroje”

Žemiau pateikiame visus 20 iš galimų klausimų prieš praktikos egzaminą ir atsakymus į juos.

Apsunkinti savo išlaikymo šansų nenori niekas, todėl geriau – tinkamai pasiruošti ir parodyti savo žinias.

Kur patikrinsite automobilio alyvos lygį variklyje?

Atsakymas: Po variklio gaubtu rasime ryškią, dažniausiai geltonos spalvos alyvos matuoklę. Jos pagalba ir nustatysime automobilio alyvos lygį variklyje.

Variklio alyvos matuoklė

Kaip patikrinsite ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas?

Atsakymas: Alyvos lygį variklyje tikrinsime jam esant šaltam, automobiliui esant lygioje vietoje. Ištraukus alyvos lygio matuoklę ją nuvalysime švariu audeklu ar popieriaus gabalėliu ir įstatysime atgal. Palaukus minutę, vėl ištrauksime alyvos matuoklę ir tuomet matysime variklio alyvos lygį.

Variklio alyvos lygis neturėtų viršyti MAX žymės ir nebūti mažesnis nei MIN žymė ant matuoklės. Normalus alyvos lygis bus tarp MAX ir MIN žymių.

Alyvos lygio tikrinimas

Kaip tikrinsite ar veikia vairo stiprintuvas?

Atsakymas: Vairo stiprintuvo veikimą tikrinsime pasukdami vairą į abi puses esant užvestam varikliui. Jei vairą galime pasukti labai lengvai, be didesnių fizinių pastangų, vadinasi vairo stiprintuvas veikia. Išjungus variklį, vairo stiprintuvas taip pat išsijungia, todėl vairo pasukimas reikalaus daug daugiau jėgų ir skirtumas bus akivaizdus.

Jei automobilyje su užvestu varikliu vairas taip pat suksis sunkiai, vadinasi, arba automobilyje yra vairo stiprintuvo gedimas arba jame vairo stiprintuvo apskritai nėra.

Kur tikrinsite aušinimo skysčio lygį variklio sistemoje?

Atsakymas: Aušinimo skysčio lygį variklio sistemoje tikrinsime po variklio gaubtu. Čia rasime specialų aušinimo skysčio plėtimosi bakelį, dažnai žymimą su garų simboliu ant dangtelio. Bakelyje matysime ir patį aušinimo skysčio rezervuarą.

Aušinimo skysčios rezervuaro vieta

Kaip patikrinsite ar aušinimo skysčio lygis pakankamas?

Atsakymas: Atkreipsime dėmesį į ant aušinimo skysčio bakelio šono esančias MIN ir MAX žymas. Aušinimo skysčio lygis neturėtų būti didesnis nei MAX žymė ir mažesnis nei MIN žymė. Normalus skysčio lygis bus tarp dviejų šių žymų.

Aušinimo skysčio tikrinimas

Kaip tikrinsite stovėjimo stabdžio veikimą?

Atsakymas: Užtrauksime stovėjimo stabdį tiek, kad jo daugiau nebeišeis užtraukti arba iki tol kol didesniam užtraukimui reikės labai daug fizinės jėgos.

Tuomet įjungsime pirmą pavarą ir pradėsime lėtai ja važiuoti. Jei jausime stiprų stabdymą iš stovėjimo stabdžio, vadinasi jis veikia. Jei pasipriešinimo labai nedaug arba išvis jo nėra, automobilyje yra stovėjimo stabdžio gedimas.

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

Kur galime rasti langų plovimo skysčio talpą?

Atsakymas: Langų plovimo skysčio rezervuarą rasime po variklio gaubtu. Jis bus pažymėtas (dažniausiai mėlynos spalvos) dangteliu su stiklo ir skysčio simboliu.

Langų plovimo skysčio rezervuaras

Kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį?

Atsakymas: Langų plovimo skysčio lygį galima patikrinti keliais būdais. Visų pirma apie pasibaigusį skystį mums gali pranešti automobilių prietaisų skydelyje esanti signalinė lemputė.

Jei jos nėra, lygį patikrinti galime ir pagal MIN ir MAX žymas esančias ant langų plovimo skysčio bakelio po variklio gaubtu. Šios žymos bus sugraduotos arba ant pačio bakelio arba ant matuoklės įstatytos į bakelį.

Tokiu atveju jei nėra signalinės lemputės, o langų plovimo skysčio bakelis yra nematomoje vietoje, patikrinti skysčio lygį galime tiesiog apžvalgos būdu, įvertinant langų plovimo skysčio srovę. Jei skysčio lygis yra pakankamas – srovė bus stipri ir pastovi, jei skysčio lygis nepakankamas – čiurkšlė trūkinės, o skysčiui pasibaigus – apskritai nieks nebėgs.

Kaip patikrinsite ar veikia įspėjamasis garso signalas automobilyje?

Atsakymas: Nuspaudus ant vairo esantį įspėjamąjį garso signalą jį turime išgirsti.

Garso signalo tikrinimas

Kur rasite stabdžio skysčio rezervuarą?

Atsakymas: Stabdžio skysčio talpa (rezervuaras) bus po variklio gaubtu, tiesiogiai virš stabdžių paminos. Dažniausiai ant stabdžių skysčio bakelio bus dangtelis su specialiu simboliu (geltonas stabdžių būgnas su kaladėlėmis iš šono).

Stabdžio skysčio rezervuaras

Kaip patikrinsite ar stabdžio skysčio lygis pakankamas saugiai kelionei?

Atsakymas: Apie stabdžių skysčio lygio trūkumą signalizuos signalinė lemputė automobilio prietaisų skydelyje. Jeigu jos nėra, skysčio lygį galime patikrinti pagal MIN ir MAX žymes esančias ant rezervuaro šono. Skysčios lygis neturi viršyti MAX žymos ir būti mažesnis nei MIN žyma.

Stabdžio skysčio tikrinimas

Kaip patikrinsite įspėjamųjų posūkių signalų veikimą?

Atsakymas: Automobilio įspėjamuosius signalus tikrinsime įjungę degimą ir paspaudę posūkio svirtelę aukštyn arba žemyn. Žalia rodyklė mirksinti pastoviu ritmu prietaisų skydelyje reikš įspėjamų signalų veikimą normaliame lygyje.

Papildomai galime patikrinti ir apžvalgos būdu, išlipę iš automobilio. Įjungus tam tikros pusės įspėjamąjį signalą, apeisime priekinius ir galinius žibintus ir įsitikinsime, jog su jais viskas gerai.

Jei matome, jog įspėjamasis signalas veikia aritmiškai arba per greitai, vadinasi perdegė kažkuris iš įspėjamųjų žibintų. Jei toks gedimas įvyksta kelionės metu, visus posūkio signalus rodysime ranka iki kol gedimą galėsime pašalinti.

Posūkio signalas kairėn

Posūkio signalas dešinėn

Kaip tikrinsite ar veikia įspėjamieji stabdžių signalai?

Atsakymas: Įspėjamųjų stabdžio signalų tikrinimas vyksta vizualiniu būdu. Nuspaudus stabdžio paminą, turi užsidegti visos stabdžių žibintų šviesos. Vienas iš tikrinimo būdų – privažiuoti galu prie sienos tamsiu paros metu ir nuspausti stabdžių paminą. Ant sienos turėtumėte matyti stabdžių šviesų atspindį, net neišlipę iš automobilio.

Taip pat galite paprašyti kito žmogaus pagalbos, kad pasakytų ar nupaudus stabdžių paminą užsidega visi stop žibintai.

Galiausiai galima uždėti stabdžių paminos sunkų daiktą (pvz.: gesintuvą) ir išlipus pačiam įsitikinti ar visi stabdžių signalai veikia tinkamai.

Įspėjamojo stabdžių signalo tikrinimas

Kaip tikrinsite darbinių stabdžių veikimą?

Atsakymas: Darbinio (pagrindinio) stabdžio veikimas tikrinamas nuspaudus stabdžio paminą esant išjungtam varikliui. Pagrindinis stabdys yra laikomas techniškai tvarkingu jeigu nuspaudus paminą jis nenusileidžia daugiau nei pusė savo eigos. Jei pamina kaskart paspaudus keliauja iki savo eigos galo, automobilio stabdžiai yra sugedę ir važiuoti negalima.

Darbinio stabdžio tikrinimas

Kaip tikrinsite ar veikia visi automobilio žibintai?

Atsakymas: Automobilio žibintų tikrinimas vyksta vizualiniu būdu, įjungus jo variklį. Sukite žibintų svirtelę paeiliui ir išlipę patikrinkite žibintų degimą tiek priekyje, tiek gale. Tinkamai automobilyje turi degti gabaritiniai, artimieji ir tolimieji žibintai. Taip pat (jeigu yra įrengti) priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.

Kaskart jungiant visus iš šių žibintų, jūs matysite signalinę lemputę automobilio prietaisų skydelyje, pagal tai galite orientuotis kas yra tuo metu įjungtą ir ką reikės eiti tikrinti.

Gabaritinės ir trumposios šviesos

Tolimosios šviesos

Kur ieškosime informacijos apie rekomenduojamą slėgį padangose?

Atsakymas: Informaciją apie rekomenduojamą slėgį padangose rasime po degalų pylimo dangteliu, automobilio žinyne arba ant statramsčio vairuotojo pusėje.

Rekomenduojamas slėgis padangose

Kaip patikrinsite oro slėgį padangose?

Atsakymas: Oro slėgį padangose padangose tikrinsime specialiu prietaisu skirtam matuoti oro slėgį – manometru. Atsukus padangos ventilio dangtelį, įstatysime į jį prietaisą ir palaikius kelias sekundes, atleisime. Manometro ekranėlyje matysime oro slėgio lygį padangoje.

Kaip patikrinsite padangos rašto gylį, ar jis pakankamas saugiai važiuoti automobiliu?

Atsakymas: Protektoriaus gylį galime nustatyti specialiu prietaisu rašto gyliui matuoti, slankmačiu arba tiesiog liniuote. Jei neturime nei vieno iš šių prietaisų, galime įvertinti padangos rašto gylį pagal rašto gylio indikatorių esantį ant pačios padangos. Raštas turėtų būti didesnis nei ribai indikatoriuje.

Primename, jog vasarą protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei 1,6mm, žiemą – 3 mm.

Kaip patikrinsite automobilio padangų būklę?

Atsakymas: Automobolio padangų būklę patikrinsime apžvalgos būdu. Visų pirma įsitikinsime, jog padangų protektoriaus lygis nėra mažesnis nei 1,6mm Vasaros laikotarpiu, o Žiemą – 3mm.

Po to, įdėmiai apžiūrėsime ar padangos neturi atplaišų, įtrūkimų, nėra akivaizdžių nusidėvėjimo požymių. Taip pat, įsitikinsime, jog visos padangos atitinka vienodą dydį, raštą ir sezoniškumą.

Pastebėjus padangos gedimus, jas reikia nedelsiant pasikeisti.

Bendra padangų būklė

Kaip patikrinsime ar veikia avarinė automobilio signalizacija?

Atsakymas: Avarinę automobilio signalizaciją tikrinsime apžvalgos būdu, ją įjungus. Tam, kad signalizaciją įjungti, reikia nuspausti avarinio signalo mygtuką (dažniausiai raudonos arba juodos spalvos su trikampio simboliu centre).

Įjungus ją, prietaisų skydelyje abiejų posūkių rodyklės pradės mirksėti vienu metu, ritmingai. Kartu išlipus iš automobilio patikrinsime žibintus priekyje ir gale. Jei viskas gerai, vadinasi avarinė automobilio signalizacija veikia tinkamai.

Avarinės signalizacijos tikrinimas

Avarinė signalizacija