A Vairavimo kategorija

A vairavimo kategorija – tai vairavimo kategorija kuomet asmeniui yra suteikiama teisė vairuoti triračius ir skirtingos galios motociklus.

Šiame tekste aptariame A kategorijos pagrindus: skirtumus tarp A, A1, A2 kategorijų TP, kokių dokumentų reikia laikant, kaip laikomas egzaminas ir pagrindinius jo pratimus.

Plačiau apie visas vairavimo kategorijas →

A, A1, A2 kategorijos – pagrindiniai skirtumai

Nors A raide bendrai yra žymima motociklų ir triračių vairavimo kategorija, visos šios trys TP rūšys turi savitų skirtumų.

Šiuos skirtumus aprašome žemiau.

[toc]

A kategorijos motociklai

Tai motociklai ir triračiai kurių galia didesnė nei 15kW. Minimalus amžius nuo kurio galima įgyti vairuoti šios kategorijos transporto priemones – 20 metų.

Vairuoti nuo 20-ties A kategorijos priemones galima įgavus 2 metų A2 kategorijos vairavimo stažą.

Tuo tarpu sulaukus 24 metų amžiaus, A2 stažo reikalavimai yra nebetaikomi ir galima iškart vairuoti A kategorijos motociklus.

Visus triračius galima vairuoti nuo 21 metų.

A1 kategorijos motociklai

Tai motociklai, kurių variklio tūris 50CM3 – 125CM3, o galia neviršija 11KW. Prie to pačio priskiriami ir triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15KW.

A1 kategorijos transporto priemones galima vairuoti nuo 16 metų amžiaus be jokių specialių išimčių.

A2 kategorijos motociklai

Tai motociklai, kurių galia nėra didesnė nei 35KW ir nepagaminti iš daugiau nei 2 kartus galingesnės transporto priemonės.

A2 kategorijos transporto priemones galima vairuoti nuo 18 metų, taip pat be jokių išimčių.

Vaizdo įrašas apie kategorijų skirtumus iš “Regitros”.

Kokių dokumentų reikės praktikos egzaminui?

Kaip ir laikant bet kokį kitą vairavimo egzaminą, A kategoriją laikantys kandidatai turi prieš egzaminą pateikti tam tikrus dokumentus.

Šiuo atveju tai yra:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ir t.t)
 • Sveikatos žinių atestatas – dokumentas kuris liudija, jog asmuo išklausė privalomąjį pirmosios pagalbos kursą
 • Medicinė pažyma – vairuotojo sveikatos būklės įvertinimas, rodantis jog jis gali vairuoti numatytos kategorijos transporto priemones.
 • Galiojantis vairuotojo pažymėjimas – jei tokį turite iš anksčiau.
 • Liudijimas iš vairavimo mokyklos – dėl baigtų A kategorijos mokymo kursų (galioja 1m. Po baigimo).

A kategorijos egzaminas – bendros gairės

Egzaminui, kaip ir kitoms vairavimo kategorijoms, asmuo turi ruoštis vairavimo mokykloje. Žinoma, jei turite A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir atitinkamą 2 metų stažą su juo, į mokyklą eiti nėra neprivaloma.

Vairavimo pamokos gatvėje vyksta jums važiuojant priekyje, o instruktoriui iš paskos, taip pat motociklu arba automobiliu. Pamokos metu mokinys su instruktoriumi bendrauja radijo ryšiu.

Tiek “Regitroje”, tiek laikantis praktikos egzaminą mokykloje privalėsi būti pasirūpinę tinkama apranga: šalmu, alkūnių, pečių, kelių apsauga, pirštinėmis, motociklininko batais. Be šių priedų egzamino jums laikyti nebus galima.

Kaip ir kitų kategorijų egzaminų metu, bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

Bendra testo trukmė apie 60-90 minučių.

“Regitros” praktikos egzamino pratimai

Praktikos egzamino metu turėsite parodyti savo gebėjimus atlikti pagrindinius motociklo valdymo ir vairavimo pratimus. Į tai įeina važiavimas aštuoniuke, tolygus ir avarinio stabdymo būdus, vairavimą vingiais ir t.t.

Egzaminas vyksta tokia eilės tvarka:

I egzamino dalis:

I egzamino dalis

1. Bendri klausimai – čia įeina bendri klausimai apie transporto priemonę, kaip ir kitų kategorijų egzaminuose. Čia jums bus užduoti klausimai apie motociklo saugumą, priežiūrą, paprašyta parodyti kaip tikrinsite tepalo, stabžio skysčio lygį ar varančiosios grandinės būklę ir pan.

2. Motociklo valdymas išjungtu varikliu – kūgiais pažymėtoje specialioje teritorijoje egzaminuojamasis privalės atlikti šiuos pratimus:

 • Motociklo stumimas stovint iš kairės pusės laikant vairą abiejomis rankomis ir tinkamas stabdymas naudojant stabdžius.
 • Įstumti transporto priemonę į kūgiais pažymėtą laikino stovėjimo vietą, valdant motociklą bent jau viena ranka.
 • Tinkamai pastatyti transporto priemonę ant kojelės/šoninės atramos ir vėliau nukelti motociklą nuo jų.
 • Išstumti motociklą iš laikinos stovėjimo vietos pasukant į dešinę ir nustumti transporto priemonę dar bent 10 m į priekį.

3. Važiavimas siaurame ruože – šiame pratime pravažiuoti 20 m atstumą siaura juosta, važiuojant lėtai (apie 1m/s), šalia greta einančio egzaminuotojo.

Šiam manevrui atlikti, kūgiais bus atžymėtas ruožo ilgis – 20 m ir plotis – 1,5 m pradžia ir pabaiga. Tam, kad egzaminuojamasis spėtų iki distancijos pradžios pasiekti tinkamą greitį, pratimas yra pradedamas iš kiek toliau, suteikiant atstumo įsibegėti.

4. Posūkis mažu spinduliu į kairę arba dešinę – pagal numatytus žymėjimus egzaminuojamasis turi atlikti posūkio manevrą ribotame plote.

Pratimui atlikti, kūgiais bus pažymėta eismo juosta (3m ilgio) ir laikino sustojimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m).

Manevro eiga:

 • Prieš pradėdamas pratimą, egzaminuojamasis privalo pastatyti motociklą stovėjimo vietoje, priekiniu ratu atsiremiant į eismo juostą.
 • Egzaminuotojui aiškiai nurodant į kurią pusę reikės, egzaminuojamasis pasirenka nuo kurios kojos atsispirs prieš pradedant važiuoti ir pradeda motociklu judėti.
 • Atliekamas posūkio manevras eismo juostos pločio ribose ir dar pavažiuojama keli metrai pasukus.

5. Gyvatėlė (lėtai) – važiavimas aplink mažu greičiu aplink kūgius nesustojant.

Pirmame gyvatėles pratime 6 kūgiai sudedami į eilutę kas 3 metrus. Prieš pradedant pratimą motociklas privalo būti vienoje linijoje su pirmu kūgiu.

Manevro eiga:

 • Egzaminuojamasis pradeda judėti nuo pirmo kūgio gyvatėle
 • Apvažiuojant kūgius egzaminuojamasis demonstruoja tinkamus akceleratoriaus, stabdžių ir sankabos valdymo sugebėjimus
 • Pravažiavus paskutinį kūgį, grįžti į tiesiąją ir pavažiuoti dar kelis metrus į priekį.

6. Aštuoniukė – važiavimas aštuoniuke ribotame stačiakampio plote.

Šiam pratimui kūgiais yra pažymimas 6 m pločio ir 12 m ilgio plotas. Jame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke aplink stačiakampio centrinėje dalyje sustatytus kūgius. Šie kūgiai yra sustatyti 4 m atstumu nuo stačiakampio ribos.

Pratimo eiga:

 • Egzaminuojamasis pradeda važiuoti nuo trumposios stačiakampio kraštinės.
 • Įvažiavus, važiuoti išilgai stačiakampio ir pasukti į kairę stačiakampio viduryje (vietoje tarp dviejų kūgių).
 • Važiuoti privaloma pastoviu greičiu, tinkamai pasviriant motociklu.

II egzamino dalis

II Egzamino dalis

Šioje dalyje egzaminuotojų automobilis pervažiuoja į kitą vietą ir pratimai tęsiami kitoje aikštelės dalyje.

7. Įsibėgėjimas ir sustojimas – egzaminuojamasis privalo įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir sustoti nurodytoje vietoje.

Šiam pratimui kūgiais atžymimos juostos pradžia ir pabaiga. Jos ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m.

Pratimas yra pradedamas iš toliau, kad iki distancijos būtų pasiektas pakankamas greitis.

Pratimo atlikimo eiga:

 • Egzaminuojamasis įvažiuoja į juostą pasiekęs bent 30km/h greitį ir pradeda stabdyti tik įvažiavęs į ją.
 • Stabdymas atliekamas tolygiai, naudojant abiejų stabdžių jėgą ir pilnai atleidus akseleratorių.
 • Sustojama tik pažymėtoje juostos pabaigoje.

8. Gyvatėlė (greitai) – analogiškas pratimas pirmąjam, tačiau atliekamas važiuojant didesniu greičiu.

Čia 6 kūgiai sustatomi į eilutę 8 metrų atstumu.

Manevro eiga:

 • Priešingai nei pirmająme pratime, važiuoti yra pradedama iš tolesnio atstumo, jog ties gyvatėles pradžia būtų pasiektas bent 30km/h greitis.
 • Važiuojant gyvatėle privaloma rodyti tinkamus akseleratoriaus, sankabos bei stabdžių valdymo sugebėjimus.
 • Pravažiavus paskutinį kūgį, grįžtama į tiesiąją ir pavažiuojami dar keli metrai.

9. Greitas kliūties apvažiavimas – numatytos kliūties apvažiavimas nemažesniu nei 50km/h greičiu.

Šiam pratimui bus taip pat atžymima tam tikros distancijos atkarpa. Jos ilgis – 33 m, o plotis – 1 m. Kaip ir dalyje kitų pratimų, egzaminuojamasis manevrą pradeda įsibegėjęs iš šiek tiek toliau, kad prieš nurodytą distanciją pasiektų tinkamą greitį.

Pratimo eiga:

 • Įvažiavimas į pažymėtą atkarpą ne mažesniu nei 50km/h greičiu.
 • Kliūties esančios už 15 m nuo atkarpos pradžios apvažiavimas nestabdant
 • Nuvažiavus ne daugiau 18 m, sugrįžti į juostos tiesę

10. Stabdymas įsibegėjus iki 50km/h – saugus stabdymas nuvažiuojant kuo mažesnį atstumą.

Prieš atliekant šį manevrą, kūgiais yra pažymima 1,5 m pločio juostos pradžia. Kaip prieš tai atliktame pratime, jis pradedamas iš šiek tiek toliau, jog iki distancijos pradžios būtų pasiektas 50km/h greitis.

Manevro eiga:

 • Įvažiavimas į distanciją bent jau 50km/h greičiu
 • Stabdymo pradžia sulaukus egzaminuotojo signalo
 • Stabdymas pilnai atleidus akseleratorių, naudojant abu stabdžius, iki kol bus saugiai sustota.
 • Prieš sustojant būtina įjungti pirmą pavarą.

Pabaigai

Aptarėme A vairavimo kategorijos pagrindus. Norint sėkmingai išlaikyti praktikos egzaminą, būtina pademonstruoti gerus savo sugebėjimus egzaminuotojui, skirtingose situacijose (pratimuose) bei nusimatyti bendriniais transporto priemonių klausimais.