VAIRAVIMO MOKYKLA NORIU VAIRUOTI

Kandidatui į vairuotojus, planuojančiam mokytis mūsų vairavimo mokykloje, suteikiama informacija apie mokymo proceduras; galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojų pirminį bei pavojingų krovinių vežėjų mokymą. Sudaroma galimybė su jais susipažinti.   Informuojama, kokiu laiku ir kokiu būdu vyksta teorijos paskaitos, pratybos, konsultacijos, kontroliniai patikrinimai ir mokykliniai egzaminai.    Įteikiama atmintinė.    Būsimam kursantui pateikus asmens  dokumentą, sudaroma terminuota mokymo sutartis, kur nurodomos  mokymo , sutarties nutraukimo, pinigų gražinimo bei kitos  sąlygos.

Noriu vairuoti